De Bijbel

Wat zegt de Bethelgemeente over de Bijbel?

De Bijbel is Gods onfeilbare Woord. Door God geïnspireerd, opgetekend door gewone mensen die door Hem zijn uitgekozen om Zijn Woord op schrift te stellen. In de Bijbel laat God Zichzelf zien. Wij kunnen God leren kennen door de Bijbel te lezen en te bestuderen. God openbaart Zich aan de lezer door heel de Bijbel heen. Als Vader, als Jezus de Zoon, als Heilige Geest. Drie in één. Hij wil dat wij Hem leren kennen. In de Bethelgemeente staat Gods Woord centraal. In de samenkomsten en de gemeenteactiviteiten. Alles draait daarbij om God, hoe de mensen Hem kunnen leren kennen en kunnen leren een leven te leiden waarin mensen Hem volgen en steeds meer op Hem zullen gaan lijken.