Op zondag

Wat is er allemaal in de Bethelgemeente te doen op zondag? Wanneer zijn de samenkomsten?

Op zondag komt de hele gemeente samen voor ontmoeting met God en met elkaar, voor onderwijs uit de Bijbel en voor aanbidding en lofprijzing. Zowel op zondagmorgen als op zondagavond zijn er samenkomsten. ’s Ochtends zijn er om 09.00 en 11.30 uur (identieke) samenkomsten. ’s Avonds zijn samenkomsten om 19.30 uur, met uitzondering van specials (zie ‘Agenda‘) die meestal om 17.00 uur beginnen. Gedurende de zomermaanden zijn ’s avonds geen samenkomsten. In de ‘Agenda‘ tref je alle actuele informatie aan.

In de zondagochtendsamenkomsten ligt de nadruk op geloofsopbouw. De invulling betreft samenzang, gebed, mededelingen, prediking uit Gods woord. De woordverkondiging is bedoeld om gelovigen te bemoedigen, te vormen, te troosten en te corrigeren. De prediking neemt een belangrijke plaats in. Regelmatig wordt het Avondmaal gevierd.  Ga voor de juiste informatie over het Avondmaal in de Bethelgemeente naar de pagina ‘Doop en Avondmaal’ in deze FAQ’s.

Enkele malen per jaar vinden tijdens samenkomsten op de zondagochtend doopfeesten plaats. Voor alle informatie over dopen ga je naar verschillende pagina’s in deze FAQ’s (‘Ik wil me laten dopen’, ‘Lid worden’, ‘Baptisme’).

De avondsamenkomsten hebben iedere week aan andere inhoud. Er zijn Worship Nights, Thema-avonden, Concerten, Gastenspecials en Radical-diensten (special samenkomsten voor jongeren van 18-25 jaar). Ga naar ‘Agenda‘ en ‘Radical‘ voor actuele informatie.

Tieners: hoe worden ochtendsamenkomsten voor tieners aantrekkelijk gehouden?

Twee keer per maand zijn er tegelijk met de ochtendsamenkomsten speciale Meetings voor tieners van 12-17 jaar. Deze Meetings worden verzorgd door gastsprekers of eigen jeugdsprekers en een eigen muziek- en dramateam. Meer weten over deze Meetings of ons tienerwerk? Ga dan naar Tieners.

Kinderen: hoe ziet een kinderprogramma er uit?

De kindergroepen zijn ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën en het programma heeft iedere zondag een andere invulling. Elke maand is een zondag bestemd voor een grote Kinderkerk. Naast het zondagse programma zijn er speciale feesten of dagen of kinderactiviteiten.

Ik wil graag naar een samenkomst komen en mijn kleinste kind(eren) meenemen. Hoe is de opvang?

Om ouders met jonge kinderen de mogelijkheid te bieden om rustig de samenkomsten bij te wonen is er crèche en peuteropvang.

Voor alle informatie over kinderprogramma’s, leeftijdscategorie en andere activiteiten ga je naar Kinderen.

Is er vertaling in de samenkomsten aanwezig?

Een team van vertalers zorgt er bij toerbeurt voor dat de samenkomsten in het Engels worden vertaald. Anderstalige gasten kunnen een vertaalsetje krijgen en ontvangen via hun headset een synchrone vertaling van de samenkomst. Meld je bij binnenkomst bij het gastenteam als je vertaling nodig hebt. Dit team zal je begeleiden naar de plek waar je een vertaalsetje kunt krijgen. Zie ook hieronder bij ‘Als ik nieuw het kerkgebouw binnenkom, hoe weet ik dan waar alles is?’

Hoe is de toegankelijkheid voor rolstoelen?

Het Bethelgebouw is goed toegankelijk voor rolstoelen. Er is in de centrale hal een lift beschikbaar die rolstoelgebruikers en ook minder validen op de eerste etage van ons gebouw brengt. In de grote kerkzaal, de Voorhof, is speciaal ruimte vrijgemaakt en gereserveerd voor rolstoelgebruikers. Het gastenteam kan je bij vragen hierover helpen. Zie ook hieronder bij ‘Als ik nieuw het kerkgebouw binnenkom, hoe weet ik dan waar alles is?’

Ringleiding?

In de grote kerkzaal, de Voorhof, is ringleiding aanwezig. Bij binnenkomst via de garderobe is het deel met stoelen waar van ringleiding gebruik kan worden gemaakt. Ook hierbij kan het gastenteam u helpen.

Als ik nieuw het kerkgebouw binnenkom, hoe weet ik dan waar alles is?

Bij binnenkomst voor de zondagse samenkomsten worden gasten en leden van de gemeente op een plezierige en warme wijze welkom geheten door een gastenteam, zodat iedereen zich thuis voelt. Heb je vragen, stel ze aan degene die je welkom heet. Zijn gastdames en -heren niet zo snel beschikbaar? Loop dan door naar de receptie, bij de ingang van het gebouw, of ga naar de gastenhoek in de Herberg (koffieruimte).

Ontmoeten na de samenkomsten en te gast in de Bethelgemeente: waar kan ik op zondag terecht voor meer informatie over de gemeente? 

Iedereen die de samenkomsten voor het eerst bezoekt of te gast is kan na afloop van de samenkomst terecht in de gastenhoek in de grote koffieruimte, de Herberg. Daar is het gastenteam aanwezig om je te helpen met alle vragen die je wellicht hebt over de Bethelgemeente. Je kunt er ook informatie ontvangen over hoe je betrokken kunt zijn bij onze gemeente, of waar je voor nazorg moet zijn. Ook als je gewoon een praatje wilt maken kun je in de gastenhoek terecht. Er is gelegenheid om samen met jou een kopje koffie of thee te drinken.