Over de missie en de visie

Wat zijn de missie en de visie van de Bethelgemeente?

Onze missie en visie zijn leidend bij alles wat wij doen. Sinds wij die een aantal jaren geleden geformuleerd hebben tijdens een uitgebreide brainstormsessie, is alles wat wij doen nog veel meer in het teken komen te staan van Jezus vinden, volgen en verkondigen.

En dat geldt niet alleen voor de Raad en de Taakgroephoofden. Ook voor de medewerkers in allerlei teams en voor de gemeenteleden is de missie leidend. Wij willen Jezus graag volgen in alles en tegelijkertijd willen wij zoveel mogelijk mensen meenemen op die weg. We willen mensen helpen om Jezus Christus te vinden, we willen elkaar samen opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus, met als belangrijkste element het verder vertellen wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent. Daarom verkondigen wij Hem zodat anderen Hem ook vinden.

In de visie geven wij aan hoe wij onszelf als gemeente zien functioneren. We zijn ons ervan bewust dat onze visie hoge idealen bevat en we hebben ook oog voor onze tekortkomingen, maar we mogen ernaar streven de visie te verwezenlijken, omdat Gods Geest in ons woont en Jezus Christus ons daarin leidt.

De letterlijke tekst van onze missie en visie vindt u hier.